Online post-it board: Et JQuery UI miniprojekt

I anledning af en ansøgning til et frontend udvikler job fik jeg til opgave at udvikle et jQuery modul, som skulle vise mine kompetencer inden for frontend udvikling med JavaScript, jQuery og jQuery UI. Opgaven skulle løses inden for 6 timer, og min besvarelse fik mig videre til jobsamtalen sammen med 6 andre kandidater.

I modulet skulle man kunne oprette ubegrænset antal postits på et whiteboard. Derudover skulle det også være muligt at ændre på størrelsen af disse postits, samt ændre på farven.